Bradford ready to take on Eagles

Bradford ready to take on Eagles